DÜNYA TURU

MOĞOLİSTAN

Az gittik uz gittik… Hiç azalmayan keşfetme ruhuyla yolculuğa çıktık. Yüksek dağların buzsu ufuklarına, sonsuz bozkırların yalnız şafaklarına doğru.