Bodrum Geleneksel Mutfak Gereçleri Sergisi


Bodrum geleneksel mutfak gereçleri sergisi Oasis Sanat Galerisi’nde kapılarını ziyaretçilerine açtı. 

5 Nisan Cuma günü yoğun bir ilgiyle açılan “Bodrum Geleneksel Mutfak Gereçleri Sergisi,” yörenin etnografik beslenme alışkanlıklarına ışık tutuyor. Sergi, 14 Nisan kadar, pazartesi hariç her gün 11.00 -19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. 

Aslında her şey ateşin etrafında başladı.
Yuvanın ve hayatın sürekliğinin simgesi olan ateş ışıktır, ısınmaktır ve yemektir.
Ateşin ve ocağın etrafında gelişen insanlık ve inanışları, binlerce yıl ateşin kutsal bir boyutu olduğuna işaret ederek ateşin yandığı bu ocaklıkların birer sahibinin olduğuna inanmış, bu sahipliğe saygı göstermiş ve ocağı kutsal kabul etmiştir.
Bu nedenle ateşin ve ocağın tarihi, mutfağında tarihi olmuştur.
Beslenme, insanoğlunun yaşamını sürdürebilmesi için varoluşundan bu yana önemli bir olgu olarak her zaman insanlığın odak noktası olma özelliğini korumuştur. Tarihsel süreç içinde en basit anlamıyla pişirme mekânı olarak mutfak, yaşamını sürdürmek için beslenmek zorunda olan insanın vazgeçilmezi olmuş ve insanla beraber gelişip değişmiştir.
Selçuklu, Osmanlı ve göçebe kültürüne dayanan Türk mutfak kültürü de, Anadolu mozaiğinde harmanlanarak olgunlaşmış ve günümüze kadar zengin bir miras oluşturmuştur.
Slow Cheese Bodrum etkinlikleri kapsamında geçmişimizin kültürel izlerini ve katedilen yolun somut objelerini içinde barındıran mutfak kültürümüzü tanıtmak için, bir ilke imza atarak Bodrum Geleneksel Mutfak Gereçleri Sergisi’ni düzenleme kararı aldı.
Sergi, bir zamanlar günlük yaşamda kullanılan fakat değişen teknoloji ve yaşam şartlarından dolayı artık atılan, kullanılmayan halk kültür ve sanatının eserlerine ışık tutuyor.
Çünkü kültürel lezzetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında ve gelecek kuşaklara ulaştırımasında yerel halkın sahip olduğu mutfağın tanınması son derece önemlidir. Yemek kültürü bir toplumun kendisini ve yaşam tarzını ifade eder.
*Bodrum Geleneksel Mutfak Gereçleri Sergisi; Slow Food Yaveş Gari Bodrum Birliği, Bodrum Belediyesi Sözlü Tarih Çalısmaları “Anılarla Bodrum Sohbetleri” grubunun katkılarıyla hazırlanmıştır.